Kinderopvang Het Speelhuis is een organisatie die gevestigd is aan de Herestraat te Grijpskerk. Zij  biedt ruimte voor 58 kinderen variërend in verschillende leeftijden.  

Deze zijn opgedeeld in twee kinderdagverblijf groepen in een verticale samenstelling (0-4 jaar) en twee buitenschoolse opvang groepen. Die ook een verticale samenstelling hebben in de leeftijden van 4 tot en met 12 jaar.
De kinderdagverblijf groepen zijn er bij de ene groep 12 kindplaatsen beschikbaar en de andere groep is er ruimte voor 16 kindplaatsen.
Voor de twee buitenschoolse opvang groepen hebben we  30 kindplaatsen beschikbaar . 

Kinderopvang Het Speelhuis heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Kwaliteit is belangrijk om zo, de aan ons toevertrouwde kinderen, optimaal te kunnen begeleiden en te verzorgen.

Kwaliteit hangt nauw samen met beleid.

De verschillende beleidsstukken geven dan ook een duidelijk beeld van hoe wij werken binnen onze organisatie. Deze beleidsstukken ontvangt u tijdens de algemene aanmeldingsprocedure.

Zoals het pedagogisch beleid(hoe werken wij binnen de organisatie met de kinderen), ouderbeleid en het wen beleid. 

Het is voor u als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk dat u zich hiervan op de hoogte stelt, om zo tot een goede keuze te komen voor opvang voor uw kind(eren).

Deze website geeft in grote lijnen aan over hoe de organisatie functioneert.
Het Speelhuis is ervan overtuigd dat de juiste kwaliteit van een kinderopvang valt of staat met het plezier van uw kind.
Kinderen willen lekker kunnen spelen, leren en ontdekken. Veelal samen, maar af en toe ook alleen.
Het hele jaar door organiseert Het Speelhuis activiteiten in huis en buitenruimte aan de Herestraat of trekt ons team er samen met de kinderen op uit.

Kinderopvang het speelhuis wil samen met de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvoeding van hun kind(eren).
Wij zien ons als mede opvoeders van de kinderen, daarom is het individuele contact met ouder(s)/verzorger(s) zeer belangrijk om de wensen van de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogische medewerkers in overeenstemming te brengen.
Wij doelen hier voornamelijk op regels en structuur in de thuissituatie en om die zoveel mogelijk af te stemmen op de opvang.
Tegelijkertijd bewaken we het belang van de groep kinderen, we hanteren groepsregels en ook hebben we onze eigen waarden en normen die richting geven aan het handelen van de pedagogische medewerkers.(zie onze visie) 

Wij vinden het eveneens van belang dat ouder(s)/verzorger(s) hun stem kunnen laten gelden als belanghebbenden en gebruikers.
Wij maken dan ook gebruik van een oudercommissie. 

Naast het pedagogisch beleid en de oudercommissie is een duidelijk ouderbeleid zeer belangrijk voor een goede organisatie.

Namens Kinderopvang Het Speelhuis,

Sylvia Bruinsma