De medewerkers

Kinderopvang Het Speelhuis biedt ieder kind een tweede thuis waar zij zich kan ontwikkelen, leren en met anderen plezier kan maken. Zonder het groepsbelang uit het oog te verliezen, staat het individu altijd voorop. Het team van Het Speelhuis kijkt zoveel mogelijk naar de individuele behoeften van een kind en handelt hiernaar. Om dit te bewerkstelligen werken wij met een uitgebalanceerd team. Hierin geven wij u graag inzicht.

Het team

De groepen van Kinderopvang Het Speelhuis bestaan uit maximaal twaalf of 16 kinderen per uur voor het kinderdagverblijf en maximaal twintig kinderen per uur voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor dragen twee of drie pedagogische medewerkers uit ons team de verantwoording. Al onze vaste pedagogische medewerkers hebben een diploma op zak van een kindgerichte opleiding op minimaal Mbo niveau. De leidinggevenden beschikken over Hbo denk- en werkniveau. De medewerkers beschikken over de nodige werkervaring en kennen hierdoor hun talenten als het gaat om de kinderopvang. Waar de één uitblinkt op het creatieve vlak, maakt de ander letterlijk van ieder kwartier een feestje. Met een open houding naar elkaar en naar de kinderen toe vullen we elkaar aan. Zo is Het Speelhuis, met haar kinderen, samen sterk.

De medewerkers van Het Speelhuis zijn reeds in bezit of halen binnen afzienbare tijd een EHBO of BHV diploma. Op deze manier waarborgen we de veiligheid van onze kinderen. Ook de hygiëne van ons pand is vanzelfsprekend belangrijk. Van de poppenkleren tot aan de kleinste puzzelstukjes aan toe, maandelijks wordt iedere centimeter van de Herestraat 1 onder handen genomen door onze interieur verzorgster.

Stage/BBL

Naast ons vaste team verwelkomen wij stagiaires bij Het Speelhuis. Zij komen in het kader van hun kindgerichte opleiding praktijkervaring opdoen. De stagiaires blijven minstens een half jaar bij ons tot maximaal een jaar, uitzonderingen daargelaten. De stagiaires zijn immer boventallig en dragen geen eindverantwoordelijkheid voor de kinderen. Naast stagiaires biedt Het Speelhuis eveneens gelegenheid aan zogenaamde BBL´ers (beroepsbegeleidende leerweg) om over de vloer te komen. Zij vervullen een dienstverband van minimaal twintig uur. Volgens de Wet Kinderopvang zijn BBL´ers anders inzetbaar.

Kinderopvang Het Speelhuis werkt met een schare aan vrijwilligers. Desgewenst halen en brengen zij de kinderen, assisteren zij bij de groepen en gaan mee naar de activiteiten.