Bij het kiezen van een kinderopvang is het juiste gevoel de belangrijkste beweegreden om al dan niet in te schrijven, althans zo leert de ervaring. Niet alleen het juiste gevoel is echter belangrijk, ook de geboden vrijheid richting de ouder wordt als positief ervaren. Kinderopvang Het Speelhuis onderkent het belang van vrijheid en flexibiliteit als geen ander. Het heeft daarom een uniek ´menu á la carte´ opgesteld, bestaande uit vaste, flexibele en nood opvang.


Contract vormen

Met haar start in 2005 heeft Kinderopvang Het Speelhuis bewust de keuze gemaakt om kinderopvanguren flexibel aan te bieden. Geen keuze zonder gevolgen, flexopvang vraagt immers meer van het team en de planning. Van meet af aan waarderen ouders het echter enorm dat ze hun hectische bestaan optimaal kunnen afstemmen met de kinderopvang. Het Speelhuis gaat zelfs een stapje verder met het aanbieden van noodopvang. Hiermee is een contractvorm niet noodzakelijk, deze vorm kiest men puur in het geval van uiterste nood. Een veilige optie achter de hand dus.

KDV (in de leeftijd 0 tot 4 jaar) en 

voor BSO ( in de leeftijd 4 tot en met 12 jaar)


A                     Vast contract: 

 • Geen minimale afname
 • Opvang voor 52 weken
 • Opvang voor 40 weken Regulier zonder schoolvakantie (noord).
 • Opvang voor 12 weken schoolvakantie
 • Opvang voor 40 weken Regulier  met Vakantieafname voor 2/3 week
 • Opvang voor 40 weken Regulier  met Vakantieafname voor 4/5 week
 • Opvang voor 40 weken Regulier  met Vakantieafname 6 of meer weken
 • Margedagen los of verwerken in de overeenkomst


Deze vormen zijn ook beschikbaar voor de Sport & Outdoor BSO. 
Wij hanteren op de Sport & Outdoor BSO geen flex opvang


B                     Flex opvang 

 • Flexibel maand rooster, even/ oneven, Vaste 3, 6 of meer wekenrooster.
 • Vast leggen van flex dagen  over 52 weken, 12 weken of 40 weken

            2 dagen           minimaal     10 uur                 per week        

          3 dagen           minimaal     13 uur                 per week        

          4 dagen           minimaal     15 uur                 per week

          5 dagen           minimaal     18 uur                 per week

Bij het kiezen van een flex dag kunt u zelf uw uren bepalen en houden wij de flex dag(en) beschikbaar voor u. Het rooster MOET een week voordat de opvang plaats vindt dienst u de uren op de vrijdag ervoor door te geven voor 16 uur. DIT MOET VIA DE SPEELHUISAPP INGEDIENT WORDEN. De uren die zijn opgegeven staan dan vast en worden in rekening gebracht. Ongeacht of u kind wel of niet ziek is of dat u nog een wijziging in wilt dienen. Bij het te laat indienen van uw rooster heeft u geen recht meer op uw flex dagen en kan het zijn dat deze plekken zijn ingevuld. Is er ruimte, dan kunt u gebruik maken van de opvang. U kunt altijd extra uren aanvragen buiten de opgegeven uren en dagen.  Let op! Deze opvangvariant kunt u alleen gebruiken indien er plaats beschikbaar is.


C                      Nood opvang: 

Dit is een contract zonder het afnemen van verplichte uren per week. U betaalt dan alleen de uren die u maximaal een maand van te voren heeft opgegeven. Deze opvang kan alleen mits de groepsgrootte het toelaat. Hierbij gelden dezelfde regels als bij de extra opvang uren, alleen dient u wel een overeenkomst met ons af te sluiten en tevens een intakelijst voor uw kind in te vullen. Hiervoor vragen wij éénmalige inschrijfkosten van 10 euro per kind. Daarnaast dient u een machtigingskaart in te vullen, zodat wij het opvang bedrag automatisch van uw rekening kunnen afschrijven. Bij afmelding van noodopvang dient u 48 uur van te voren af te melden, doet u dit niet dan worden de opgegeven uren in rekening gebracht. Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) binnen een half jaar geen gebruik  gemaakt van de noodopvang, dan krijgt u automatische een brief van het speelhuis. Hierin wordt  u gevraagd of u nog gebruik wenst te maken van deze opvangsoort. U als ouder(s)/verzorger(s) krijgt dan het verzoek om binnen twee weken hierop te kunnen reageren. Bij geen reactie wordt u kind uitgeschreven.

Deze vorm is ook beschikbaar voor de Sport & Outdoor BSO