Bij het kiezen van een kinderopvang is het juiste gevoel de belangrijkste beweegreden om al dan niet in te schrijven, althans zo leert de ervaring. Niet alleen het juiste gevoel is echter belangrijk, ook de geboden vrijheid richting de ouder wordt als positief ervaren. Kinderopvang Het Speelhuis onderkent het belang van vrijheid en flexibiliteit als geen ander. Het heeft daarom een uniek ´menu á la carte´ opgesteld, bestaande uit vaste, flexibele en nood opvang.

Contractvormen

Met haar start in 2005 heeft Kinderopvang Het Speelhuis bewust de keuze gemaakt om kinderopvanguren flexibel aan te bieden. Geen keuze zonder gevolgen, flexopvang vraagt immers meer van het team en de planning. Van meet af aan waarderen ouders het echter enorm dat ze hun hectische bestaan optimaal kunnen afstemmen met de kinderopvang. Het Speelhuis gaat zelfs een stapje verder met het aanbieden van noodopvang. Hiermee is een contractvorm niet noodzakelijk, deze vorm kiest men puur in het geval van uiterste nood. Een veilige optie achter de hand dus.


- Vast contract : een contract voor een bepaald uren verdeeld over  
   afgesproken dagen; Dit kan met of zonder vakantie afname.

- Flexopvang: een contract waarbij ouders zelf wekelijks het aantal uren
  kunnen kiezen. Het Speelhuis houdt deze flexdag(en) beschikbaar;

 • Even of oneven weken opvang
 • Vaste 3, 6 of meer weken rooster
 • Reserveren van flex dagen:
 Leeftijd 0 - 4 jaar Leeftijd 4 - 12 jaar


3 dagen13 uur per week6 uur per week
4 dagen15 uur per week8 uur per week
5 dagen18 uur per week10 uur per week


Tijdens de vakantie periode dient u minimaal 4 uur aaneengesloten per dag af te nemen.

 • Bij het kiezen van een flexdag kunt u zelf uw uren bepalen en houden wij de flexdag beschikbaar voor u.
 • Een week voordat de opvang plaats vindt dient  u de uren op de vrijdag  ervoor door te geven voor 16 uur.  Voorbeeld week 37 vrijdag voor 16.00 uur inleveren voor de opvang van week 39.
 • DIT MOET SCHRIFTELIJK VIA DE SPEELHUISAPP. GEBEUREN
  de uren die zijn opgegeven staan dan vast en worden in rekening gebracht.
  Ongeacht of u kind(eren) wel of niet ziek zijn of dat u nog een wijziging in wilt dienen.
 • Bij het te laat indienen van u rooster heeft u geen recht meer op uw flexdagen en kan het zijn dat deze plekken zijn ingevuld. Is er ruimte, dan kunt u gebruik maken van de opvang en zal dit dan als noodopvang worden gezien.
  U kunt altijd extra uren aanvragen buiten de opgegeven uren en dagen.
  Let op! Deze opvangvariant kunt u alleen gebruiken indien er plaats beschikbaar is

- Noodopvang:
   Dit is een contract zonder het afnemen van verplichte uren per week.

 • Deze opvang kan alleen mits de groepsgrootte het toelaat.
 • Hiervoor vragen wij eenmalige inschrijfkosten van 10 euro per kind.
 • Daarnaast dient u een machtigingskaart in te vullen, zodat wij het opvang bedrag automatisch van uw rekening kunnen afschrijven.
 • Bij het indienen van noodopvang kan de opvang na facturatie niet meer gecrediteerd worden.En zal deze dan ook in rekening worden gebracht.  
 • Heeft u als ouder(s) /verzorger(s) binnen een half jaar geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan krijgt u automatisch een brief van Het Speelhuis.
 • Hierin wordt u gevraagd of u nog gebruik wenst  te maken van deze opvangsoort.
 • U als ouder(s) / verzorger(s) krijgt dan het verzoek om binnen twee weken hierop te kunnen reageren.
 • Bij geen reactie wordt u kind uitgeschreven.