De oudercommissie

Met ingang van november 2006 heeft Kinderopvang Het Speelhuis een oudercommissie. Zij vertegenwoordigt alle ouders en kinderen die bij ons worden opgevangen. De oudercommissie bestaat op dit moment uit G.Wiersma, M.Brouwer en L. Wiersma.

Activiteiten

De oudercommissie denkt graag mee over allerlei zaken die spelen bij Kinderopvang Het Speelhuis, denk aan veiligheid, hygiëne, gezondheid en het pedagogische beleid. De commissie fungeert als informatiebron voor (groeps)leidinggevenden en is betrokken bij de activiteiten. Eens per jaar organiseert het een ouderavond. Zelf vergadert het op regelmatige basis. Desgewenst schuift een leidinggevende of één van de leidsters hierbij aan.

Rechten

De rechten van de oudercommissie zijn geregeld in de Wet Kinderopvang. Op basis van deze wet is een algemeen reglement voor de oudercommissie opgesteld, evenals een huishoudelijk reglement. De reglementen zijn op te vragen bij de oudercommissie of bij de leidinggevende van Kinderopvang Het Speelhuis.

Contact

De oudercommissie is aanwezig tijdens ouderavonden van de kinderopvang. Mocht u in contact willen komen met de oudercommissie, dan kunt u naast een bezoek aan een ouderavond eveneens aan de leiding doorgeven dat u graag met de commissie in contact wil komen.