De Sport en Outdoor BSO het Speelhuis is onderdeel van kinderopvang “het Speelhuis” gevestigd aan de Herestraat 1 in Grijpskerk. De Sport en Outdoor BSO biedt ruimte aan 24 kindplaatsen per dag binnen de eigen locatie op het sportcomplex van v.v. Grijpskerk aan de Sportlaan 6 in Grijpskerk. De leeftijd waarin de kinderen kunnen worden opgevangen loopt van 6 jaar(vanaf groep 3) tot 13 jaar.


Het plezier in sporten, bewegen en de natuur ontdekken staat voorop.

Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf.
 Kinderen leren samenwerken, de sportregels, het verschil tussen winnen en verliezen.
 Je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn.
 De nadruk ligt op sporten en bewegen, maar de kinderen kunnen bij de Sport & Outdoor BSO ook indien nodig  knutselen of rustig een boekje lezen.
 De Sport & Outdoor BSO biedt kinderen na school een omgeving waar ze zichzelf mogen zijn, zich veilig voelen en zich middels sport en spel mogen ontwikkelen.
 Bewegen is gezond en goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren op een speelse wijze keuzes maken en om te gaan met de consequenties die daaraan vastzitten, uiteraard passend bij hun ontwikkelingsniveau.
 Sport zien wij als middel om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Uitgangspunt is niet de sportprestatie maar een positieve sportbeleving. Elk kind sport op een bij hem of haar passend niveau.

Naast het sporten en bewegen willen we de kinderen laten ontdekken in de natuur op verschillende manieren. Kennis, bewegen en ervaringen opdoen staat in het teken van de outdoor.

Kinderopvang Het speelhuis heeft mede daarom de samenwerking met vv Grijpskerk gezocht, zodat kinderen op een sport accommodatie met diverse sporten kan worden kennis gemaakt en rondom kunnen genieten van het aangrenzende park.
  

De website geeft in grote lijnen weer hoe de Sport & Outdoor BSO functioneert. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de beleidsstukken.