Praktische info

Kinderopvang Het Speelhuis behoudt intensief contact met de ouders/verzorgers van de kinderen. Of dit nu gaat om belangrijke zaken betreffende het kind of reguliere zaken, het team is altijd te bereiken. Sommige vragen hoeven wellicht niet eens gesteld te worden, de antwoorden kunnen gewoon online. Via deze pagina informeren wij u graag  over het wel en wee aan de Herestraat in Grijpskerk.

Hoe vraag ik vakantie aan?

U kunt de vakantie indienen via onze speelhuis app. Ook door  het vakantieformulier te Downloaden door op onderstaande link te klikken.

Download hier het vakantieformulier

Wat zijn de opening- en sluitingsdagen van Het Speelhuis?

 • Kinderopvang Het Speelhuis is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag;
 • Het is mogelijk om uw kind(eren) vanaf 6.00 uur te brengen;
 • De kinderopvang is tot 18.30 uur geopend;
 • Er is geen zomer- en kerstsluiting.

Sluitingsdagen

Kinderopvang Het Speelhuis is gesloten in de weekenden en op erkende feestdagen volgens de CAO kinderopvang, te weten:

 • Koningsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Oud- en Nieuwsjaarsdag
 • Hemelvaartsdag en de dag daarna
 • Bevrijdingsdag in 2020, 2025, 2030 etc. (eens in de vijf jaar)

Wijziging van uren/dagen

Wij kunnen ons voorstellen dat u op een moment genoodzaakt bent om de uren te wijzigen. Hier denken wij graag in mee.  U kunt dit schriftelijk via het ‘formulier extra diensten’ aan ons doorgeven of via een mail. Indien de uren beschikbaar zijn, dan voeren wij deze wijziging door. Het is ook mogelijk dat de gewenste uren reeds zijn ingevuld. In dit geval plaatsen wij u op de interne wachtlijst. De verwerking van een wijziging duurt een maand.

Opzegtermijn

Kinderopvang Het Speelhuis hanteert een maand opzegtermijn.Deze zal ingaan op de eerste van de maand of de 15 de.

Ouderinformatie

Kinderopvang Het Speelhuis zet “haar” kinderen op de eerste plaats. Dit geldt zonder meer ook voor u. Om deze reden is het contact tussen de ouders/verzorgers en het team van Het Speelhuis van essentieel belang. Wij zijn graag op de hoogte van de thuissituatie van het kind. Omgekeerd praten wij de ouder bij over hetgeen zich afspeelt op de opvang.

Het contact tussen de ouders/verzorgers en groepsleiding vindt op diverse manieren plaats:

 • Tijdens de wen periode;           
 • Tijdens het halen en brengen;
 • Via de speelhuis app. krijgt u nieuws
 • We kunnen ook communiceren via de nieuwsflits en/of  de speelhuiskrant

Kinderopvang Het Speelhuis gelooft in zowel het mondelinge als schriftelijke contact. Zo houden wij bij kinderen tot 1 jaar de ouders en het team van Het Speelhuis een persoonlijk schriftje bij, het zogenaamde babydagboek. Hierin informeren beide partijen elkaar over het kind. Tot en met 1 jaar biedt Het Speelhuis ouders en het kind zo veel mogelijk één vaste mentor.Zijn kinderen op een gegeven moment de leeftijd van 1 jaar gepasseerd, dan gaat de berichtgeving over in het jaarlijks groeiverslag. 

Binnen de opvang bestaat altijd de gelegenheid om een afspraak te maken met één van de leidinggevenden.

Halen en brengen van uw kind

Kinderen worden gebracht en gehaald op de afgesproken tijden die Kinderopvang Het Speelhuis contractueel heeft vastgelegd met de ouders/verzorgers. Dit neemt niet weg dat uw kind(eren) niet later kunt brengen of eerder kunt halen. Wij vragen u dit eerst te overleggen met het oog op onze planning of geef dit via onze speelhuis app door.