Voor het aanmelden van uw kind kunt u op dit moment gebruik maken van ons mail adres. info@kohetspeelhuis.nl. of neem telefonisch contact op.

vraag naar: Chantal Lingbeek / Sylvia Bruinsma

U kunt dan aangeven wat u nodig hebt voor de peuter+ opvang.
Wij zullen u per email een aanmeldingsformulier toesturen.

Als wij uw aanmeldingsformulier ingevuld retour hebben ontvangen ontvangt u vervolgens een bevestiging van inschrijving waarop vermeld wordt of uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden op de aangevraagde dagen van opvang. Wanneer plaatsing niet direct mogelijk is volgt er overleg of dat plaatsing op de wachtlijst noodzakelijk is.

Voor dat uw kind wordt geplaatst volgt een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u alle praktische vragen stellen die u op dat moment bij u leven.

Wanneer u een wijziging wilt in de uren, dan dient u dit via e-mail aan ons door te geven. Indien de uren beschikbaar zijn zal de wijziging doorgevoerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt u op de interne wachtlijst geplaatst. De verwerking van de wijziging duurt een maand voor de eerste of de zestiende van de maand.


De peuter + opvang heeft een opzegtermijn van een maand voor de eerste of de zestiende van de maand.