Project Jong & Oud

Project Jong & Oud


Samenwerking tussen de kinderen en ouderen

1 keer per week gaan de dreumesen en peuters van  “Het speelhuis” op bezoek bij de wierde. Samen met de opa’s en oma’s in de wierde kunnen ze allerlei leuke activiteiten ondernemen, zoals spelletjes doen, liedjes zingen, voorlezen of tekenen. Zo kunnen deze leeftijdsgroepen elkaar op een natuurlijke wijze stimuleren.  Dreumesen en peuters die naar de wierde komen, leveren een belangrijke bijdrage aan het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het contact met de kinderen stimuleert onder meer de alertheid en communicatiebereidheid van de ouderen en biedt hun een vreugdevolle ervaring. Bovendien doen de kinderen op een ongedwongen manier een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De dreumes en peuters kunnen op hun beurt ervaren dat het leuk is om met de ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke aandacht van de ouderen kan op hen een rustgevend effect hebben.

 Kinderen ontwikkelen sociaal gedrag
 Het ontwikkelen van sociaal gedrag, leren delen, helpen en samenwerken, vormt vooral bij peuters een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling. De ontwikkeling van sociaal gedrag kan dan ook worden bevorderd door regelmatige contacten met ouderen te hebben. Daarnaast kunnen de kinderen de bewoners vaak helpen, vooral door ze te vertellen hoe zij dingen moeten doen. Ook sociale gewoonten, zoals handen schudden, groeten, luisteren en gesprekjes voeren, worden tijdens de bezoeken gestimuleerd.

Kinderen in contact brengen met hun omgeving
Wij willen de dreumesen en peuters graag leren dat ouderen deel uitmaken van de samenleving. Op het kinderdagverblijf zien de kinderen enkel andere kinderen en de medewerkers. Wij willen geen aparte kinderwereld creëren voor de kinderen, waardoor we het bezoek aan de wierde erg waardevol vinden. Naast de eigen grootouders maken oudere mensen nauwelijks deel uit van de leefwereld van het kind. Door de kinderen in contact te brengen met mensen die anders zijn, leren de kinderen respect te hebben voor anderen, open te staan voor verschillen en rekening te houden met anderen.


Deel dit bericht:
cookies toestaan?