Wij zijn bezig met onze diensten uit te breiden om zo een grotere groep ouder(s)/ verzorger(s) opvang te kunnen bieden voor hun kind(eren) in de leeftijd van 2-4 jaar. De peuter+ groep zal starten per 1 september a.s. Zowel voor de werkende ouder, als voor de niet werkende ouder. Ook bieden we hierbij VVE ( vroeg voorschoolse educatie) aan. Dit is bedoelt voor kinderen die zijn doorverwezen naar een opvang met VVE locatie.

De peuter + groep is bedoelt voor ouder(s)/ verzorger(s) die hun kind(eren) een sociale omgeving willen bieden met leeftijdgenootjes. Waarvan op spelenderwijze het kind wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling.
 Deze opvang soort is alleen geopend op basis van 40 schoolweken per jaar. Deze opvang soort vind buiten de schoolvakanties plaats.
 U kunt kiezen uit 2 of meerdere dagdelen per week . Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de gewenste dagdeel starten, anders zullen we u een alternatief bieden. Ook willen we VVE aanbieden op de peuter + groep, wij als leidsters van het KDV zijn daar inmiddels voor geschoold.. We zullen gaan werken met Peuterplein een  VVE methode .

De peutergroep wordt begeleid door pedagogische medewerkers die ook VVE geschoold zijn. Er wordt op spelenderwijs educatief materiaal aan geboden door middel van verschillende activiteiten. We stimuleren hierin de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de verstandelijke ontwikkelingen en de fijne motoriek. Dit wordt ondersteund door VVE methodiek peuterplein van Malmberg.