Ouder(s)/ verzorger(s)Goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en pedagogische medewerkers vinden wij erg belangrijk. Om het kind optimaal te kunnen begeleiden moeten de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte zijn van het geen wat er op de opvang gebeurd. Ook moet de pedagogische medewerker iets van de thuissituatie weten. 

De contacten tussen de pedagogische medewerker en de ouder(s)/verzorger(s) vinden op verschillende manieren plaats.

·Tijdens het halen en brengen

·Binnen de opvang is er altijd de gelegenheid om een gesprek op afspraak te maken met één van de pedagogische medewerkers.


De Sport en Outdoor BSO wil graag een oudercommissie. Ouders in deze commissie vertegenwoordigen alle ouders en alle kinderen die uren afnemen bij de Sport en Outdoor BSO. De Oudercommissie bestaat minimaal uit 3 leden. Op dit moment wordt het door de oudercommissie van het speelhuis gedaan.
 
 De Oudercommissie denkt mee over onderwerpen die de Kinderopvang de Sport en Outdoor BSO betreffen, zoals veiligheid, hygiëne, gezondheid of pedagogisch beleid


Via een aankondiging komt u als ouder(s)/verzorger(s) te weten of u ook gevraagd wordt om een vrijwillige bijdrage te leveren, indien nodig, voor gezellige uitstapjes met de kinderen bijv. klimpark, zwembad etc.