Contract soorten


BSO ( in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar)

A       Vast contract ( combi opvang is mogelijk) : 

U dient hiervoor de vaste dagen/ blokken van de opvang door te geven zodat wij hierop een vast bedrag per maand kunnen vaststellen.
 Dit kan met of zonder vakantie opvang
 
 

B        tijdelijke vakantie opvang ( combi opvang is mogelijk):
 
Bij het doorgeven van de gewenste vakantie weken, krijgt u hierover een eenmalige rekening. Dit kan dus  2/4/6 weken aaneengesloten zijn.
 
 

C       Nood opvang: 

Dit is een contract zonder het afnemen van verplichte uren per week. U betaalt dan alleen de uren die u maximaal een maand van tevoren opgegeven heeft. Deze opvang kan alleen mits de groepsgrootte het toelaat. Hierbij gelden dezelfde regels als bij de extra opvang uren, alleen dient u wel een overeenkomst met ons af te sluiten en tevens een intakelijst voor uw kind in te vullen. 

Hiervoor vragen wij éénmalige inschrijfkosten van 10 euro per kind. Daarnaast dient u een machtigingskaart in te vullen, zodat wij het opvang bedrag automatisch van uw rekening kunnen afschrijven. Bij afmelding van noodopvang dient u 24 uur van tevoren af te melden, doet u dit niet dan worden de opgegeven uren in rekening gebracht. Wel betaald u ten alle tijden de extra ouderbijdrage die wij voor deze dag hebben betaald. Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) binnen een half jaar geen gebruik gemaakt van de noodopvang, dan krijgt u automatische een brief van de sport & Outdoor BSO. Hierin wordt u gevraagd of u nog gebruik wenst te maken van deze opvangsoort. U als ouder(s)/verzorger(s) krijgt dan het verzoek om binnen twee weken hierop te kunnen reageren. Bij geen reactie wordt u kind uitgeschreven.


U bent verplicht zich te houden aan de algemene huisregels/voorwaarden.

De Sport en Outdoor BSO behoudt zich het recht om deze regels te wijzigen en/of aan te vullen.