Voor het aanmelden van uw kind kunt u gebruik maken van ons inschrijfformulier via deze site. 


Als wij uw inschrijfformulier ingevuld retour hebben ontvangen ontvangt u vervolgens een bevestiging van inschrijving waarop vermeld wordt of uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden op de aangevraagde dagen van opvang. Wanneer plaatsing niet direct mogelijk is volgt er overleg of dat plaatsing op de wachtlijst noodzakelijk is.


Uiterlijk twee maanden voor dat uw kind wordt geplaatst volgt een afspraak voor een intakegesprek. Bij deze afspraak neemt u de ingevulde intakelijst mee welke met u zal worden doorgenomen. Tijdens dit gesprek kunt u alle praktische vragen stellen die u op dat moment bij u leven.

         

Wanneer u een wijziging wilt in de uren, dan dient u dit schriftelijk (formulier extra diensten) of per mail aan ons door te geven. Indien de uren beschikbaar zijn zal de wijziging doorgevoerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt u op de interne wachtlijst geplaatst. De verwerking van de wijziging duurt een kalendermaand.


De Sport en Outdoor BSO heeft een opzegtermijn van een maand