Schoolgaande weken (maandag, dinsdag, donderdag en  vanaf gr 5 op de vrijdag)

Voorbeeld:

14.15-14.45 Kinderen ophalen/ontvangen van school.

14.45-15.00 Eet en drinkmoment, uitleg over dagprogramma 

15.00-15.15 Omkleden naar sportkleding

15.15-16:00 Gezamenlijke activiteit voorbereid door pedagogisch medewerker

16.00-16.15 Eet en drink moment 

16.15-17.45 vrij spel/ of outdoor activiteit

17.45-18.15 Gezamenlijk opruimen, daarna omkleden


Schoolgaande weken (Woensdag en Vrijdag)

Voorbeeld:

11.45-12.15 kinderen ophalen/ontvangen van school

12.15-12.45 Gezamenlijk eet en drink moment, uitleg dagprogramma

12.45-13.00 omkleden naar sportkleding

13.00-13.45 gezamenlijke activiteit voorbereid door pedagogisch medewerker

13.45-14.00 drinkmoment.

14.00-14.30 vrij spel/ of outdoor activiteit

14.15 -14.45 ophalen kinderen van school

14.45-15.00 gezamenlijk eetmoment, uitleg middagprogramma

15.00-15.15 omkleden

15.15-16:15 Gezamenlijke activiteit voorbereid door pedagogisch medewerker

16.15-16.30 Eet en drink moment 

16.30-17.30 vrij spel/ of outdoor activiteit

17.30-18.15 Gezamenlijk opruimen, daarna omkleden en verzamelen in ontvangst ruimte

In overleg worden de kinderen weer gehaald.


Vakantieweken

Voorbeeld:

8.30-9.00     Uitleg over thema van de dag. (Of verzamelen uitstapje)

9:00-9.15     Omkleden naar sportkleding

9:15-10:15   1e thematische activiteit inleiding door pedagogisch medewerker 

10.15-10.30 Gezamenlijk eet en drink moment (pauze)

10.45-11.45 2e thematische activiteit kern 1 door pedagogisch medewerker

12.00-12.30 Gezamenlijk eten.

12.30-14:30 3e thematische activiteit kern 2 door pedagogisch medewerker

13.30-13.45 Drinkmoment

13.45-15.30  Afsluitende vorm thematische activiteit (toernooi, wedstrijdjes, enz. )

14.45-15.00 Drinkmoment

15.00-16.30 vrij spel/ of outdoor activiteit

16.30-16.45 Omkleden naar dag kleding

16.45-18.00 Gezamenlijke afsluiting, kleine spelen in ontvangstruimte 

In overleg worden de kinderen weer gehaald.

Kinderen hebben enige mate van inspraak in het dagritme, dat kan van dag tot dag en van activiteit tot activiteit wisselen. Toch willen wij met dit schema een vaste structuur aan de dag geven. Structuur en regelmaat zijn erg belangrijk voor kinderen. Vrij spel wordt op een gevarieerde manier ingevuld. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Er wordt gewerkt met thema’s als: Olympische- zomer en winterspelen, Wereld- of, Europese kampioenschappen, enz. Ook gaan wij er op uit. Wandelen in het bos, naar de speeltuin of op een andere plek eten of drinken (picknicken).

In de vakantieweken proberen we meestal er op uit te gaan. Hiervoor kan van de ouders een extra bijdrage worden verlangd, dit gaat altijd in overleg.