Algemene huisregels / voorwaarden. • U kunt uw kind(eren) brengen en halen op de afgesproken tijden.
 • Wanneer u zelf niet uw kind(eren) komt ophalen, dient u dit van tevoren door te geven aan de Sport en Outdoor BSO. De Sport en Outdoor BSO zal geen kinderen afstaan indien wij niet op de hoogte gesteld worden. Er zal dan eerst telefonisch contact, met u als ouder(s)/ verzorger(s) gelegd worden, voordat wij uw kind(eren) meegeven.
 • Wanneer u uw vakantieplanning heeft opgegeven kunt u geen aanspraak meer maken op de uren waarop uw kind normaliter komt.
 • U draagt zorg voor de volgende artikelen die aanwezig dienen te zijn op de sport en Outdoor BSO: Sportkleding, reserve kleding, Handdoek.
 • Wij verzoeken u om geleende kleding zo snel mogelijk gewassen te retourneren aan de Sport en Outdoor BSO.
 • De Sport en Outdoor BSO is niet aansprakelijk voor het zoekraken of kapotgaan van meegebrachte spullen (kleding, beurzen, telefoons e.d.) Wij hebben hiervoor kluisjes.
 • Er zult u schriftelijk, via intakelijst, om toestemming gevraagd worden voor uitstapjes, wandelingen, groepswisseling en autovervoer.
 • Ouder(s)/verzorger(s) geven akkoord bij het ondertekenen van deze algemene huisregels en voorwaarden. 


Gezondheid


 • Indien uw kind(eren) ziek zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de kinderopvang.
 • Tijdens ziekte van uw kind(eren) of tijdens vakanties, dient u de verschuldigde kosten voor kinderopvang door te betalen Bij langdurige ziekte, langer dan drie maanden, is schriftelijk overleg mogelijk.
 • Indien uw kind(eren) ziek worden op de opvang zullen wij te allen tijde contact met u opnemen. Zodat u op de hoogte blijft van de gezondheid van uw kind(eren). En eventueel u kind(eren) kunt ophalen.
 • Wij geven alleen medicatie, wanneer er door de ouders een medicatiecontract is ingevuld en is ondertekend. 
 • U bent verplicht ons te melden wanneer uw kind(eren) een dieet volgt of medicatie gebruikt.
 • Roken op (en direct naast) het sportcomplex ten tijde van de openingstijden van de Sport en Outdoor BSO is ten strengste verboden.
 • U bent verplicht minimaal twee telefoonnummers bekend te maken voor noodgevallen.
 • Uw kind(eren) moet(en) ingeënt zijn volgens het rijks vaccinatie schema. Hiervan dient u een kopie in te leveren bij het intakegesprek. 

Bij wederzijdse op- of aanmerkingen verwachten wij van u als ouder(s)/verzorger(s) of de pedagogische medewerker dat zij met elkaar in contact treden.